правила и задължения

Правила и задължения

Приемането на деца в детски парти клуб “Coccolone”  става след запознаване на родителя / настойника с общите условия и правила:

1. На територията на детски парти клуб„Coccolone”  не се позволява тютюнопушенето в закритите помещения.

2. При нас могат да играят деца на възраст до 12 години.

3. За деца под 2 години, родителите носят персонална отговорност.

4. Желателно е придружителите на деца до 3 г., да влизат с тях в залата за игра.

5. Детето се предава само на родителя/придружителя, който го е оставил. Изключенията се уточняват предварително.

6. За да се поддържа чистотата в залата, децата влизат с измити ръце и без обувки. В залата се играе по пантофи или  чорапи.

7. Дрехите и обувките стоят само в определените за това места.

8. Не се препоръчва носенето  на скъпи играчки предмети и бижута. Детски парти клуб Coccolone”  не поема отговорност за повредени или изгубени играчки и предмети внесени отвън.

9. Не се допуска внасянето на никакви електрически играчки,  малки и остри предмети и на всякакви други играчки, които не са безопасни.

10. Служителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на останалите посетители на клуба.

11. За да се чувстват децата добре и комфортно не само по време на играта, но и когато си тръгнат от клуба, в детския кът не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допуснат или прекъснат престоя на всяко дете, поради съмнения за заболяване.

Това включва:

  • кашлица, хрема, обрив, болно гърло;
  • инфекциозно заболяване;
  • оплакване от болки в корема;
  • висока температура;

12. Децата спазват инструкциите за безопасност при провеждане на мероприятия в Детски център “Coccolone”  и извън него, както и при настъпване на извънредни ситуации (аварии, природни бедствия, други).

13. Капацитета на заведението позволява едновременно в залата за игра да играят 20 деца.